04-06.03.2004 – Балкански семинар за НПО по проблемите на пестицидите и тяхното депониране. Съорганизатиори – Сдружение „Зелена справедливост”; НД”Екогласност”; Pesticide Action Network (Germany).