2005 –Европейската обиколка за представяне на изложбата за възобновяеми енергийни източници „Енергийна революция” на Greenpeace – партньор за България.