2007 – Семинар за фермери от Плевен, Ловеч и Враца „Биологичното земеделие – въведение, перспективи, възможности за финансиране” – Агро-Екологично Сдружение „Екофарм”.