Вече станаха традициионни участията в майсторски класове, научни конференции, семинари, дискусии и др. на представители на Фондация за околна среда и земеделие (ФОСЗ) гр. Никопол и Българска асоциация Биопродукти (БАБ) пред студенти и преподаватели в  Стопанска академия „Д.А. Ценов“ Свищов.

Академията има подписани споразумения с Фондацията и Мемурандум за сътрудничество с Асоциацията на биопроизводителите.

На 20.05.2016 г. Изпълнителния директор на ФОСЗ, Пепо Петров, за пореден път участва във форум на Академията и представи пред студентите от специалността Аграрна икономика предимствата на биологичното земеделие и здравословните храни, условията за кандидатстване и нивата на подпомагане, както и анализ на сектора за предходния и настоящия програмен период.

В последвалата дискусия бяха обсъдени актуални въпроси, породени от информацията, поднесена в презентацията „Биологичното земеделие в България, същност, условия за кандидатстване и нива на подпомагане. Проблеми за изминалия програмен период. Новости в бранша за настоящия.“