Представители на Фондация за околна среда и земеделие, съвместно с представители на Комитета за  еколого-икономическа защита на Свищовски регион участваха на 27 септември  2016 година в Червената къща в София на публичната дискусия „Безядрено бъдеще за площадката на АЕЦ Белене.

Мероприятието беше органзизирано от Екологично сдружение „За земята“.

В дискусията участваха Красаен Станчев от Института за пазарна икономика, Петко Ковачев от Института за зелена политика, д-р Георги Качиев – експерт по ядрена енергия.

Участниците направиха обзор на събитията от стартирането на проекта АЕЦ Белене до последното му спиране, както и за внесения законопроект за отпускане на държавна помощ на НЕК за плащане на задължененията по осъдителната присъда във връзка с поръчаните ядрени реактори.

Проф. Никола Янков от Комитета за еколого-икономиеска защита на Свищовския регион в своята презентация представи идеи за безядрено бъдеще на площадката на АЕЦ Белене.

Участните се обедиха около идеята да се предложи  международен конкурс за идеи за икономически изгодно решение за използване на площадката.