Фондация за околна среда и земеделие (ФОСЗ) е един от активните партньори в европейската инициатива за популяризиране на продуктите с биологичен произход и тяхната реализация – GO, GET, EAT ORGANIC!

13346439_288224368181092_8882080350715169602_n

   GO, GET, EAT ORGANIC! е с продължителност три години и стартира през 2015 г. с основна цел популяризиране сред широката общественост на биологичното производство. Инициативата е насочена към развитието и обогатяването на местните пазари в редица европейски страни. Идеята на участниците в програмата е широкото представяне на качествени биопродукти, произведени по биологичен начин.

GO, GET, EAT ORGANIC! е съфинансирана от Европейската комисия, българското Министерство на земеделието, храните и горите и се реализира с участието на Българската асоциация на биопродукти (БАБ), подкрепена от ФОСЗ. Чрез програмата се промотират и популяризират български стоки на специализирани изложения в Германия, Австрия, Дания и Швеция.

GO, GET, EAT ORGANIC! е програма, предоставяща на обществеността подробна информация за ползите от биологичното земеделие и качествата на биопродуктите. Представянето по време на изложения в четири европейски държави на биопродукция спомага за увеличаването на информираността на потребителите и прави по-адекватен техният избор на храна и напитки.

Биологичните продукти са със специално лого, т.нар. „Европейско листо“. Този символ носи послания за обединението на Европа, природата и устойчивостта. Логото за биологично производство в рамките на ЕС гарантира, че продуктът е произведен в пълно съответствие с изискванията на Регламент на Комисията (ЕС) 271/2010 от март 2010 г.

В програмата GO, GET, EAT ORGANIC! БАБ и ФОСЗ участват с пълна гама от български биопродукти. В изложенията предлаганата хранителна кошница включва пресни и преработени плодове – полски и горски, зеленчуци, ядки, зърнени храни, млечни и месни продукти, мед, сокове и биологични вина. Освен това европейските потребители имат възможност да се запознаят с български билки и етерично-маслени култури, предлагани в свежо и в преработено състояние.

18157658_447719065564954_5188604286305372387_n

Производители на български биопродукти на изложение в Европа