През месец юли 2017 година екипът на Фондация за околна среда и земеделие се срещна с Префекта (Областния управител) на област Телеорман ,Румъния –  Флоринел Димитреску, както и с кметовете на община Зимнич, г-н Петре Първу  и на Турну Магурели, г-н Данут Кукля. Това са общините и областта в Румъния, които се намират в 100-километровия обсег на АЕЦ Белене. На тези срещи получихме пълно разбиране и подкрепа от страна на кметовете и Префекта.  Беше осъществена връзка с г-жа Виорика Данчила – депутат в Европейския парламент, излъчена и избрана от Телеорман. Стигна се до идеята в Александрия да се проведе среща на български експерти с Председателя на Областния съвет на Телеорман, с Евродепутатката и с кметовете от региона, за да се запознаят румънските власти с актуалната обстановка около АЕЦ Белене.

Делегацията на ФОСЗ, водена от Албена Симеонова, минути преди срещата

Срещата се състоя на 22.08.2017 г.  За нейната организация се бяха погрижили от Румънската НПО – Асоциация Евро Телеорман.

Българската делегация, ръководена от Албена Симеонова, председател на Фондация за околна среда и земеделие включваше в състава си: д-р Георги Касчиев, енергиен експерт; проф. Никола Янков и д-р Радослав Йорданов преподаватели в Стопанска академия Свищов; Анатоли Казаков – юрист, член на НС на ПП Зелените и Пепо Петров, изпълнителен директор на ФОСЗ.

Домакин и водещ на срещата беше г-н Данут Кристеску, Председател на Областния съвет на област Телеорман. Румънците се бяха погрижили  да присъстват представители на всички  важни за проблема институции от областта. Участваха Префекта (Областния управител) на Телеорман, г-н Флоринел Димитреску, г-жа Виорика Данчила – депутат в Европейския парламент, кметовете и зам.-кметовете на Александрия, Турну Магурели и Зимнич, Директора на Агенцията за Обществено здраве в Телеорман, Директора на Дирекцията по управление на водите, Директора на Водоснабдяване – Телеорман, Директора на Агенцията за опазване на околната среда, Изпълнителния директор на Асоциация Евро-Телеорман и др.

Българските представители поднесоха в стегнат вид информация за състоянието  към днешна дата на проекта и възможните сценарии за развитието му. Д-р Касчиев говори за състоянието на проекта и сеизмичния риск на региона, както и за цената, която трябва да се плаща при евентуално изграждане на централата, проф. Янков представи  възможни  варианти за неядрено развитие на площадката, а Албена Симеонова представи новата ситуация около проекта и нагласите в българската страна.

Впечатление направи отношението на евродепутата Данчила, която не само, че присъства до края на срещата, но и участва активно в цялата дискусия. Г-жа Данчила пое конкретни ангажименти за разгласяване на информацията в румънските централни медии. Поиска презентациите на д-р Касчиев и проф. Янков на английски език, за да ги разпространи лично до всички европейски депутати. Пое ангажимент да предизвика кореспонденция между Европейските институции и българската страна относно намеренията на българското правителство за проекта, валидността на ОВОС и т.н.

Срещата премина конструктивно и със задоволство за добре свършена работа от двете страни.

20170822_110615