Какви са основните им разлики с конвенционалните?

Продължение по темата
„ФОСЗ е активен партньор по програма GO, GET, EAT ORGANIC

Инициативата GO, GET, EAT ORGANIC!, започнала през 2015 г., има за цел да подпомогне развитието и обогатяването на местните пазари в редица европейски страни (Германия, Австрия, Дания и Швеция). Програмата се реализира с активното участие на Българска асоциация Биопродукти (БАБ), подкрепена от ФОСЗ. Чрез програмата се популяризират качествени български продукти, произведени по биологичен начин.

Също така, инициативата GO, GET, EAT ORGANIC! периодично информира потребителите относно ползите от биологичното земеделие, които са валидни както за човека, така и за неговата околна среда. С цел да бъдат лесно разпознаваеми за потребителя, биологичните продукти са обозначени със специално лого, т.нар. „Европейско листо“.

По дефиниция, гаранция за „биологичност“ на даден продукт трябва да има от страна на оператора (в т.ч. производителя, но също преработвателя и доставчика), който има пряка отговорност за крайния вид и качество на продукта. Всички участници в процеса трябва да се намират в проследяема връзка посредством сертификатите, които всеки по веригата има, за да може потребителят да е сигурен в това, че наистина продуктът, който купува е биологичен.

На практика, гаранция, че даден продукт е „био“ дават единствено сертифициращите органи, които осъществяват контрол през целия процес на производство, преработка и търговия. Те са в правото си да вземат проба и да направят анализ на продукта във всеки етап от производството, както и на почвата. Също така осъществяват контрол при процеса на преработка, пакетиране и продажба.

Всеки оператор сключва договор със сертифициращ орган, който осъществява годишно няколко инспекции и подробен анализ на дадените хранителни, козметични или други продукти, които могат да носят етикета „био“.

Качествата на биопродуктите са безспорни. Повечето потребители, които избират биосертифицирани стоки, желаят да избегнат наличието (в храната, козметиката и т.н.) на ГМО, пестициди, хормони и други химикали, които конвенционалното земеделие все така упорито използва.

В действителност, биологичните продукти превъзхождат конвенционалните не само по отсъствието на химически вещества в състава си, но и по своите хранителни и вкусови качества. Незаменимите витамини, антиоксиданти и минерали, които можем да си набавим само чрез храната, на практика много често отсъстват в продуктите, произведени по конвенционален начин.
Доказано е научно, че потребителите, които употребяват значителен дял биологични храни в ежедневното си меню, имат по-малко затлъстяване и метаболитни нарушения.

Не бива да забравяме, че биологично произведените блага са в полза на цялото общество. Потребителите, но и производителите биват защитени от неестествени за човешкия организъм химически вещества. И още, културите разчитат на методи за справяне с вредители и болести, които не унищожават естествените им свойства. Природата и човекът са в единство и хармония от създаването на продукта до неговата употреба.

Изборът има значение! В магазините биопродуктите се намират в отделен сектор и са обозначени със зеленото листо. Така потребителят, който държи на качествения избор, бързо и лесно може да се ориентира. Само чрез информирания си избор потребителят може да промени хода на производствения процес, само когато това стане ежедневен и осъзнат акт.