Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са избрани в 45-то и 46-тото Народно събрание!
Поздравления за Борислав Сандов и Албена Симеонова!