На 16 октомври 2022 г. посрещнахме участниците в проект DANUrB+, който има за цел да насърчи междуобщностния обмен за опазване и устойчиво използване на културното наследство около Дунав.

Местните храни и продукти са част от него.

BlueLink.net работи с общините Белене, Никопол и Гулянци за тази цел.