ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КОНВЕНЦИЯТА ОТ ОРХУС И ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КОНВЕНЦИЯТА ОТ ОРХУС И ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

Източник на финансиране: Environmental Partnership for Sustainable Development/ Фондация Екообщност

Период на изпълнение: 09.08.2010 – 30.06.2011 г.

По проект „Информационна кампания „Конвенцията от Орхус и ядрената енергетика” ФОСЗ организира Първата кръгла маса в широк формат по проблемите на ядрената енергетика за България, която бе част от европейската инициатива „Aarhus&Nuclear”.

Тя се проведе на 18.10.2010 г. в сградата на Министерството на околната среда и водите. Участваха представители на ангажирани с темата институции и неправителствени организации от България и чужбина. От страна на институциите участваха представители на МОСВ, на МИЕТ, НЕК, АЯР, АЕЦ „Козлодуй”, ДП РАО, РИОСВ. От НПО участваха представители на ФОСЗ, Институт за зелена политика, НД „Екогласност”, програма „Достъп до информация“ и др. В кръглата маса взеха участие и представители на Greenpeace и ANCCLI (Франция). Те споделиха своя опит от провеждането на кръглите маси от тази поредица в други европейски страни. По време на разискванията бяха представени и дискутирани основните стълбове на Конвенцията от Орхус.

Резултатите от срещата са, че представителите на институциите осъзнаха задължителния характер на конвенцията по отношение на прозрачността и предоставянето на информация по въпросите на ядрената енергетика. Представителите на неправителствените организации споделиха своя опит от изпълнението на конвенцията в България и получиха съвети за това как да действат при отказ на информация или други нарушени норми, обект на Конвенцията от Орхус.

Чуждестранните гости посъветваха участниците относно прилагане на механизмите на конвенцията в пълния им вид и за по-активен диалог, за да не се стига до съдебни дела. При отсъствие на такъв диалог и потъпкване на принципите и нормите, заложени в конвенцията, те се ангажираха с помощ за евентуални съдебни процедури.

Умения

Публикувано на

януари 27, 2015