Информационни дейности по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Информационни дейности по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Източник на финансиране – Държавен фонд Земеделие

Период на изпълнение 04.06.2011 – 03.07.2011 г.

В рамките на проекта бяха проведени 10 броя информационни дейности и бяха обучени 100 земеделски производителя. 40 от тях бяха обучени по темата „Опазване околната среда в земеделието – сектор растениевъдство”, други 40 бяха обучени по темата „Опазване околната среда в земеделието – сектор животновъдство” и още 20 бяха обучени в „Повишаване основните знания по агроекологичната мярка и схеми на подкрепа.”

Обучаващите се лица бяха от всички краища на страната – от района на Кюстендил, на Свиленград, на Хасково, на Силистра, на Свищов, на Плевен и Ловеч, Велико Търново, Габрово и др.

Проектът беше приключен успешно и на завършилите информационните дейности. Фондацията за околна среда и земеделие издаде Удостоверения, които са задължителни за кандидатстване с проекти по ПРСР. Земеделските производители, освен удостоверенията, получиха знания и умения, които ще прилагат в практиката си.

Умения

Публикувано на

януари 27, 2015