ФОСЗ и други НПО се срещнаха с министъра на земеделието Десислава Танева във връзка с разрешаването за употреба на неоникотиноидите

ФОСЗ и други НПО се срещнаха с министъра на земеделието Десислава Танева във връзка с разрешаването за употреба на неоникотиноидите

Фондация за околна среда и земеделие беше инициатор на среща на няколко НПО с министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

Неправителствените организации изразиха неодобрението и недоволството от разрешението за употреба на два от неоникотиноидите (опасни за пчелите пестициди) в България.
След срещата в МЗХ, участващите НПО-та организираха пресконференция в БТА, където представиха своите виждания относно проблема с употребата на неникотиноидите.

http://www.greenpeace.org/bulgaria/Global/bulgaria/Campaigns/Agriculture%20and%20bees/Stanovishte-Derogacii-Neonics.pdf

Председателят на ФОСЗ и БАБ е удосоен с приза Лауреат „Био фактор“ от ВУАРР

Председателят на ФОСЗ и БАБ е удосоен с приза Лауреат „Био фактор“ от ВУАРР

Днес, 26.02.2016 г. в Деня на биологичното земеделие, в рамките на Био Агра 2016, Академичното ръководство на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, обяви за Лауреат „Биофактор 2016“ Председателя на Фондация за околна среда и земеделие | fea-bg.org, Председател на Българска Асоциация Биопродукти и член на Борда на Международната федерация на биоземеделските движения IFOAM- EU – Albena Simeonova – за значителен принос в развитието на биологичното земеделие в Европейския съюз и в България!
Честито!

Кръгла маса на тема Управлението на радиоактивните отпадъци от АЕЦ – защо, кой, как

Кръгла маса на тема Управлението на радиоактивните отпадъци от АЕЦ – защо, кой, как

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДПРАО) и Фондация за околна среда и земеделие, с участието на Комисията по енергетика към 43-тото Народно събрание, организираха кръгла маса по темата за управлението на радиоактивните отпадъци (РАО), генерирани вследствие на експлоатацията на българската атомна електроцентрала

Във форума се включиха представители на МЕ, МОСВ, МЗ, БАН, НЦРРЗ, МВР, местната власт, НПО. Срещата беше отворена за представители на медиите, които проявяват интерес към темата.

Кръглата маса на тема „Управлението на радиоактивните отпадъци от АЕЦ  – защо, кой, как” се състоя на 16 февруари 2016 г. от 10.30 до 16.00 часа в Козлодуй. В рамките на събитието бяха обсъдени големите проекти на ДП РАО във връзка с безопасното извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности и изграждането на национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, принципите и законодателството за предоставяне на информация на гражданско общество, както и насърчаване на съвместното участие в изработването на стратегии и политики по управлението на радиоактивните отпадъци. Това са тематичните кръгове, върху които се базираха дискусиите. В рамките на форума беше предвидено и посещение на съоръженията за управление на РАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Ръководството на ФОСЗ се срещна с председателя на ДП РАО Дилян Петров за уточняване подготовката на Кръгла маса по проблемите на РАО

Ръководството на ФОСЗ се срещна с председателя на ДП РАО Дилян Петров за уточняване подготовката на Кръгла маса по проблемите на РАО

Екипът на Фондацията за околна среда и земеделие съвместно с ДП РАО подготвя кръгла маса по проблема за радиоактивните отпадъци през месец февруари, 2016 в АЕЦ Козлодуй.

На 13.01.2016 година Председатекят на УС на Фондация за околна среда и земеделие Албена Симеонова, изпълнителният директор Пепо Петров и  Координаторът на кампаниите във ФОСЗ Борислав Сандов посетиха ДП РАО и разговаряха с изпълнителния директор Дилян Петров. На срещата се взе решение да се покани за участие Комисията по енергетика към 43-тото Народно събрание и заедно да организират кръгла маса по темата за управлението на радиоактивните отпадъци (РАО), генерирани вследствие на експлоатацията на българската атомна електроцентрала.

На кръглата маса ще бъдат поканени всички заинтересовани страни – представители на МЕ, МОСВ, МЗ, БАН, НЦРРЗ, МВР, местната власт, НПО, както и медиите.

Кръглата маса на тема „Управлението на радиоактивните отпадъци от АЕЦ  – защо, кой, как” ще се състои на 16 февруари 2016 г.

Пресконференция на ФОСЗ – Актуални теми за България през тази и следващата година

Пресконференция на ФОСЗ – Актуални теми за България през тази и следващата година

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Организатор: Фондация за околна среда и земеделие
Тема:
Актуални теми за България през тази и следващата година (2015-2016)

Акценти:
– Споразумението за климата от Париж и какво означава това за България и света
– Изтичащата забрана за неоникотиноидите в ЕС и как да опазим пчелите от тук на сетне
– Биоземеделие в България – тенденции и нови данни
– Проектът за АЕЦ „Козлодуй 7“ и проваленият референдум в Крайова, Румъния

Участници:
Албена Симеонова – Преседател на ФОСЗ и Българска Асоциация Биопродукти
Борислав Сандов – Координатор кампании на ФОСЗ и Съпредседател на Балканските зелени
Петко Ковачев – Председател на Институт за зелена политика