2007 – Семинар за фермери от Плевен, Ловеч и Враца „Биологичното земеделие – въведение, перспективи, възможности за финансиране”

2007 – Семинар за фермери от Плевен, Ловеч и Враца „Биологичното земеделие – въведение, перспективи, възможности за финансиране” – Агро-Екологично Сдружение „Екофарм”.

2005 –Европейската обиколка за представяне на изложбата за възобновяеми енергийни източници „Енергийна революция” на Greenpeace – партньор за България.

2005 –Европейската обиколка за представяне на изложбата за възобновяеми енергийни източници „Енергийна революция” на Greenpeace – партньор за България.

04-06.03.2004 Балкански семинар за НПО по проблемите на пестицидите и тяхното депониране. Съорганизатиори – Сдружение „Зелена справедливост”; НД”Екогласност”; Pesticide Action Network (Germany).

04-06.03.2004 – Балкански семинар за НПО по проблемите на пестицидите и тяхното депониране. Съорганизатиори – Сдружение „Зелена справедливост”; НД”Екогласност”; Pesticide Action Network (Germany).