Фондация за околна среда и земеделие, чрез своя изпълнителен директор Пепо Петров, участва в поредната проява на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов.

Дискусионният семинар по научно-изследователския проект „Развитието на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“ се превърна в една полезна и задълбочена дискусия за проблемите, причините и начините за постигане на устойчивост в развитието на агробизнеса.

А съвместните мероприятия на ФОСЗ със Стопанска академия  „Д. А. Ценов“ Свищов са вече една утвърдена и винаги даваща положителни резултати традиция.